www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Create your own web pages in minutes...
Vegetatia, Fauna, Resurse naturale ale solului si subsolului
Învelisul vegetal este destul de bogat, pădurile de foioase acoperind în mare măsură dealurile si în mod deosebit estul si vestul teritoriului studiat. Ca specii de arbori, cele mai frecvent întâlnite sunt stejarul, gorunul, cerul si plantatiile de conifere pe zonele cele mai înalte. Pe pantele mai înclinate domină salcâmul iar în zăvoaie întâlnim plopul, pluta, salcia si aninul însotite de o vegetatie specifică zonelor bogate în ape (papura etc.). Dintre speciile de animale, mai des se întâlnesc iepurii, vulpile, porcii mistreti, căprioarele .Analiza resurselor solului porneste de la fondului funciar .
În general terenul agricol este cultivat în cea mai mare parte (forma de proprietate este privată) înregistrându-se culturi de cereale, leguminoase, fructe îndeosebi struguri, rădăcinoase pentru nutret, fân si masă verde.  Fondul forestier care ocupă aproape jumătate din teritoriul orasului este una din bogătiile ce se valorifică prin masa lemnoasă si produce accesorii având însă si functia extrem de importantă de protectie a mediului.
Resursele de apă în general corespunzătoare cantitativ si calitativ atât cele de suprafată cât si cele subterane. Ca resurse ale solului este de remarcat faptul că teritoriul orasului este în general bogat, aici întâlnindu-se titei, gaze naturale, nisipuri si pietrisuri folosite ca materiale de constructii.
Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
Ultima actualizare 04.04.2024