www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Create your own web pages in minutes...
Pe teritoriul administrativ al orasului Târgu Cărbunesti există 18 (optsprezece) obiective înscrise în lista Repertoriului Arheologic National si în lista monumentelor istorice anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016.
Ca tipologie morfologică, o trăsătură caracteristică a localitătilor orasului este amplasarea acestora în zona în care microclimatul a fost mai favorabil, iar resursele naturale mai variate. Forma terenurilor cuprinse în intravilan este ramificată dependentă de conditiile naturale și economice specifice judetului în general și orasului Târgu Cărbunesti în special.

Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
Ultima actualizare 04.04.2024