Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Compartimentul Agricol :

Componenta biroului:

-Consiler Superior Trocan Mihaela
-Consiler Superior Marian Elena
-Consiler Superior Ardeleanu Elena Dolores
-Consiler Superior Garaiacu Adriana    


Atributii principale:
- Întocmeste si tine evidenta registrelor agricole, completate la zi, numai cu aprobarea secretarului si în conformitate cu HG 187/1997 data în aplicarea Legii nr.68/1991 si a Ordonantei 1/1992, privind registrul agricol;
- Elibereaza certificate de producator, adeverinte, bilete de adeverire a proprietatii animalelor care rezulta din evidentele registrului agricol;
- Întocmeste si tine evidenta terenurilor proprietate de stat urmarind încasarea taxelor prevazute de lege în acest sens;
- Întocmeste si tine evidenta privind lucrarile de îmbunatatire a pasunilor din raza teritoriala a orasului ;
- Sprijina activitatea de identificare si clarificare a situatiei juridice a terenurilor proprietate publica sau privata a Consiliului Local;
- Face propuneri bine fundamentate pentru stabilirea taxelor pentru închirierea terenurilor agricole;
- Înainteaza propuneri bine fundamentate pentru stabilirea taxelor pentru pasunat;
- Asigura si participa efectiv la aplicarea prevederilor legii fondului funciar, ia masuri pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea rationala a terenurilor agricole apartinând producatorilor agricoli privati si a terenurilor din administrarea consiliilor locale, raspunde de factorii abilitati de întocmirea corecta a evidentei specifice din registrul agricol si cadastrul localitatii;
- Sprijina activitatea de identificare si clarificare a situatiei juridice a terenurilor proprietate publica sau privata a Consiliului Local;
- Participa la identificarea si masurarea suprafetelor de teren solicitate de cetatenii care fac referire la Legea fondului funciar;
- Solutioneaza cereri si reclamatii cu privire la domeniul public si privat al orasului; 
- Tine evidenta si pastreaza dosarele întocmite în baza legilor fondului funciar si le va întocmi în conditiile legii;

Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
Ultima actualizare 04.04.2024