Create your own web pages in minutes...
Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Compartimentul Juridic din cadrul Primariei orasului Tg.Carbunesti.
Componenta compartimentului:
-Consilier Juridic Lungu Ana
Compartimentul juridic din cadrul Primariei orasului Tg Carbunesti reprezinta interesele orasului în instanta, fie în calitate de reclamanta, fie în cea de pârâta.
Obiectul  litigiilor privesc:  munca in folosul comunitatii, plângere la legile fondului funciar, pricini referitoare la posesie, evacuare, actiuni în anulare acte, contestatii creante bugetare, litigii de munca, contestatii la executare, reconstituirea dreptului de proprietate privata, revendicare bunuri imobile, plângeri contraventionale, înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii.

Ultima actualizare 04.04.2024