Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
                   S.P.C.L.E.P. TARGU CARBUNESTI

Adresa : Strada Trandafirilor, nr.41, Oras Targu Carbunesti,
               Judetul Gorj, Telefon/fax : 0253378092

              Program de Lucru cu Publicul

Luni -Miercuri                  08.00-12.00 Primirii acte
                                           12.30-16.00 Eliberari acte

        Joi                              8.30-18.30 Primiri si eliberari acte

     Vineri                            08.30-12.00 Primirii acte
                                            12.30-14.00 Eliberari acte

                                                           INFORMARE
cu privire la termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

                                                           INFORMARE
in atentia persoanelor care isi exprima consimtamantul de primire in spatiu


Componenta serviciu:

Sef Serviciu : Ciobanu Silviu Teodor
      -Consilier Superior Brebenica Simona
      -Consilier Superior Bondoc Claudia
      -Consilier Superior Diaconu Luminita-Codruta
     - Consilier Asistent Didelea Bogdan
 
În cadrul S.P.C.L.E.P. Targu Carbunesti, functioneaza doua compartimente: evidenta persoanei si starea civila.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Targu Carbunesti  deserveste aproximativ 37.000 persoane, având arondate  urmatoarele  comune: Albeni, Barbatesti, Berlesti, Jupânesti , Prigoria, Rosia de Amaradia, Saulesti, Scoarta, Vladimir  si Tg-Carbunesti.


Ultima actualizare 04.04.2024
MODELE DE CERERI/FORMULARE TIPIZATE EVIDENTA PERSOANELOR         
Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie în format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).                                                                    
Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai olograf.

- Cerere pentru eliberarea actului de identitate

- Declaratie de luare în spatiul locativ a proprietarului

- Declaratie de luare în spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar

- Declaratie solicitant conform art. 27, lit. c) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români

- Cerere pentru eliberarea actlui de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului, din strainatate în România

- Cerere pentru eliberarea actlui de identitate cetatenilor români cu domiciliul an strainatate si domiciliul în România

- Cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mentiunii privind stabilirea resedintei

- Cerere Eliberarea Certificatul privind domiciliul inregistrat in RNEP

- Cerere Eliberarea formularul standard multilingv ce insoteste Certificatulprivind domiciliul inregistrat in RNEPINFORMATII
FORMULAREMODELE DE CERERI/FORMULARE TIPIZATE STARE CIVILA         
Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie în format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).                                                                    
Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai olograf.

- Cerere eliberare certificat stare civila

- Cerere pentru eliberarea unui extras multilingv al actului de nastere

- Cerere pentru eliberarea unui extras multilingv al actului de casatorie

- Cerere pentru eliberarea unui extras multilingv al actului de deces

- Declaratie recunoastere copil

- Declaratie domiciliu copil la nastere

- Cerere încheiere casatorie în alta localitate decât cea de domiciliu sau resedinta

- Declaratie de casatorie
MODELE DE CERERI/FORMULARE TIPIZATE DATE CU CARACTER PERSONAL        
Formulare privind exercitarea drepturilor de acces si interventie asupra datelor cu caracter personal.
Cererile se depun personal la serviciul public comunitar local de evident? a persoanelor de la locul de domiciliu.

- Cerere pentru exercitarea dreptului de acces conform art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 

- Cerere pentru exercitarea dreptului de interventie conform art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679